Home

Pecunia budget & beheer

Stichting Pecunia Budget & Beheer is in 2007 opgericht als Stichting Beheer Derdengelden Terbijhe voor gelden van cliënten van Terbijhe Zorg & Begeleiding. Omdat bleek dat financiële rust begint met een goed huishoudboekje en duidelijke afspraken zijn we op een gegeven moment bewindvoerder geworden van een aantal nu ex-cliënten. Vanaf 2010 zijn de statuten gewijzigd en is de Pecunia Budget & Beheer zich gaan toeleggen op het uitvoeren van beschermingsbewinden, curator- en mentorschappen.

Sinds 1 april 2016 voldoet Pecunia Budget & Beheer aan alle door de Rechtbank gestelde kwaliteitseisen en is aangesloten als lid bij de Nederlandse Branche Vereniging voor Professionele Bewindvoerders, de NBPB.

Vanaf 2017 zijn wij volwaardig lid van de branchevereniging.

Pecunia Budget & Beheer wil, door haar betrokkenheid naar de cliënten, duidelijkheid realiseren en de zelfredzaamheid van haar cliënten bevorderen. Zij hanteert de door de LOVCK vastgestelde tarieven.

Logo pecunia

Certificaat NBPB 2017